Przedsiębiorstwo FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ WAKMET jest producentem armatury staliwnej w zakresie ciśnień od 0,6MPa do 80,0MPa o przelotach od DN 4mm do DN 1500mm w zakresie temperatur od -190ºC do 670ºC. Doświadczony i wykwalifikowany personel oraz nowoczesne technologie gwarantują wysoką jakość i niezawodność produkowanej armatury.

Armatura WAKMET spełnia wymagania wysokiej jakości i ma korzystny wpływ na trwałość oraz bezpieczeństwo Państwa urządzeń. Od momentu rozpoczęcia procesu produkcyjnego do końcowego montażu poszczególne detale są poddawane ciągłej kontroli.

Główną cechą oferowanej przez nas armatury jest solidność, długi okres bezawaryjnej eksploatacji i ograniczenie do minimum wymagań serwisowych.

W firmie funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 certyfikowany przez Lloyd’s Register Quality Assurance. Posiadamy również certyfikat na wytwarzanie armatury zgodnie z dyrektywą ciśnienia PED 97/23/EC moduł D1, H również certyfikaty zgodności w systemie GOST R i zezwolenie ROSTECHNADZOR, Certyfikat TRD110.


Profil Produkcji

 • zawory zaporowe proste i skośne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN1,6MPa do 80,0MPa,
 • zawory zaporowe proste i skośne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego z mieszkowym uszczelnieniem dławnicy PN1,6MPa do 80,0MPa,
 • zawory zwrotne proste i skośne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN1,6MPa do 80,0MPa,
 • osadniki proste i skośne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN 1,6MPa do 80,0MPa,
 • zasuwy klinowe do spawania i kołnierzowe z nasadą kozłową ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN 1,0MPa do 80,0MPa,
 • klapy zwrotne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN 1,6MPa do 63,0MPa,
 • przepustnice z potrójnym mimośrodem,
 • armatura specjalistyczna jak zawory regulacyjne, zawory do hydroinżekcji, kriogeniki, minimalnego przepływu
 • oraz wiele innych...Nasza Historia

 • Lloyd
 • INTEC WAKMET